Για να μπορέσει να προβληθεί σωστά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, μία νεότερη έκδοση του Flash απαιτείται. Για να κατεβάσετε τη νέα έκδοση, κάντε κλικ πάνω στο κουμπί Flash που ακολουθεί. Η διαδικασία της αναβάθμισης είναι δωρεάν, γρήγορη και ασφαλής και συνίσταται προκειμένου να απολαύσετε τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο παγκόσμιος Ιστός.

Get Adobe Flash player